2015 වර්ශයේ හොදම Torrent Sites 10.


2005 වර්ෂයේදී නිර්මාණය කරන ලද ටොරන්ට් 2006 වර්ෂය වන විට ලොව පුරා විශාල
වශයෙන් ප්‍රචලිත විය...මෙම ටොරන්ට් වල නිර්මාන අයිතිය හිමිවන්නේ Ludvig Strigeus
යන ස්විඩන් ජාතික මෘදුකාංග ශිල්පියාටයි...

ටොරන්ට් යනු දත්ත හුවමාරු ක්‍රමයක්...මෙය ගොඩක් සාර්ථක ක්‍රමයක්...ටොරන්ට් ගොනුවක්
බාගත කිරීම සදහා විවිධ මෘදුකාංග බොහෝ දෙනා භාවිතා කලත් uTorrent හා 
BitTorrent යන Client මෘදුකාංග විශාල මෙහෙයක් ඉටු කරයි...

මෙම මෘදුකාංග පහත ලින්කු ආධාරයෙන් බාගත කරගන්න...2015 වර්ශයේ හොදම Torrent Sites 10


https://kat.cr/

මෙම ලිපියට අදාල PDF ගොනුව මෙතනින් බාගත කරගන්න.


Share on Google Plus

About Thanuja Janakantha

මෙම පාඩමේ සියලුම අයිතිය Cyber Teach Zone බ්ලොග් අඩවිය සතුය.සියලුම ආකාරයේ පිටපත් කිරීම්,විකිණීම්,ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන වල ප්‍රදර්ශණය කිරීම් හෝ වෙනත් කිසියම් හෝ අයුරකින් කතු හිමිකම් වලට හානිවන ලෙස බාවිතා කිරීම අන්තර්ජාතික කතුහිමිකම් නීතිවලට අනූව සපුරා තහනම් වෙයි.