ඔබගේ බ්ලොග් අඩවියේ Online Visitors ලා ගණන පෙන්වන Tab එක එකතු කර ගනිමු.

ඔබ බ්ලොග් අඩවියක් පවත්වාගෙන යන කෙනෙක් නම් ඔබගේ බ්ලොග් අඩවිය  විවිධ දේවල් Add කරමින් ඉතාමත් අලංකාරවත්ව තබාගැනීමට ඔබ වෑයම් කරනවා ඇති....
Read More

ඉංග්‍රීසි වචනයේ සිංහල තේරුම සැනෙකින් දැනගැනීමට Chrome වලට Extension එකක්.

පරිගනකය බාවිතයේදී ඉංග්‍රීසි වචනයක සිංහල තේරුමක් දැනගැනීමට සිදු වූ අවස්ථාවකදී  බොහෝ දෙනෙක් බාවිතා කරන්නේ Dictionary එකක්...නමුත් ඒ දේ ...
Read More

Timer එකක් සහිත Facebook Pop Up Like Box එක Blog අඩවියට එක්කර ගනිමු.

බ්ලොග් අඩවියක් පවත්වාගෙන යන අය තමන්ගෙ බ්ලොග් අඩවිය අලංකාරවත්ව හා කිසියම් පිළිවෙලක් සහිතව කරගෙන යාමට විවිධ Widget බ්ලොග් අඩවියට එක...
Read More

සැකසහිත වෙබ් අඩවි වලට පිවිසීමට තාවකාලික E-mail එකක් සාදා ගනිමු.

අප අන්තර්ජාල භාවිතයේදී විවිධ වෙබ් අඩවි වලට පිවිසීමට සිදුවෙනවා...නමුත් සමහර වෙබ් අඩවි වලට පිවිසීමට අපගේ E-mail Address එක ඔවුන් විසි...
Read More

ඔබට වැදගත් වන දෑ අන්තර්ජාලය තුළ ගබඩා කිරීමට DropBox වෙතින් 2GB ඉඩක් නොමිලේ.

තමාට වැදගත් වන දෑ අන්තර්ජාලය තුල ගබඩා කිරීමට බොහෝ දෙනෙත් පෙළඹේ..නමුත් නොයෙක් වෙබ් අඩවි මේ සදහා යම් මුදලක් අය කරගනු ලබයි...DropBox යනු...
Read More

පරිගනකයේ Screen Shot ගැනීමටත් Edit කිරීමටත් එකම මෘදුකාංගයක්.

පරිගනකයේ Screen Shot ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පසුගිය ලිපියක් ඉදිරිපත් කළා ඔබට  මතක ඇති... පෙර ලිපියට මෙතනින් පිවිසෙන්න... උදාහරණයක්...
Read More