පරිගනක භාෂා ( Programming Languages ) හදුනා ගනිමු.

ලෝකයේ කොතෙකුත් මිනිසුන් වාසය කළත් ඔවුන් තමන්ගෙ අදහස් හුවමාරු කරගැනීම උදෙසා විවිධ භාෂාවන් බාවිතා කරනවා...නමුත් පරිගනක භාෂා යනු එවැ...
Read More

IP Address පහසුවෙන් වෙනස් කර Block කරන ලද වෙබ් අඩවි වලට පහසුවෙන් පිවිසෙමු.

සෑම පරිගනකයකටම පාහේ  IP Address එකක් තිබේ... IP යනු ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් Internet Protocol යන්නයි...අන්තර්ජාල පරිහරනයේදී මෙම IP Add...
Read More

ඉක්මනින් සහ නිවැරදිව Type කිරීම මගින් මුදල් උපයමු.

ඉක්මනින්ම සහ නිවැරදිව Type කිරීම මගින් මුදල් ඉපයිය හැකි පහසුම ක්‍රමයක් ලෙස megatypers වෙබ් අඩවිය හැදින්විය හැකිය...මෙවැනි බොහෝ වෙබ්...
Read More