ඔබගේ බ්ලොග් අඩවියේ Online Visitors ලා ගණන පෙන්වන Tab එක එකතු කර ගනිමු.


ඔබ බ්ලොග් අඩවියක් පවත්වාගෙන යන කෙනෙක් නම් ඔබගේ බ්ලොග් අඩවිය 
විවිධ දේවල් Add කරමින් ඉතාමත් අලංකාරවත්ව තබාගැනීමට ඔබ වෑයම් කරනවා ඇති...


අද අපේ බ්ලොග් අඩවියෙන් ඔබට කියාදෙන්නේ Online Visitors ලා ගණන 
පෙන්වන Tab එක එකතු කරගන්නා ආකාරය පිලිබදවයි...මේ Tab එක මගින් ඔබට
ඔබගේ අඩවියේ දැනට සිටින Visitors ලා ගණන 
දැක ඔබට සතුටු වීමටද පුලුවන්...


මුලින්ම මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න...


එයින් Widgets යන Tab එක Click කරන්න...


ඔබට මේ ආකාරයේ Page එකක් දර්ශනය වේ...


එයින් The Tab Widget Click කරන්න...

ඔබට එම Tab දර්ශනය වන ආකාරය සකසා ගනිමින් එහි ඇති Code එක Copy
කරගන්න...

දැන් ඔබගේ Blogger Dashboard එකේ Layout Click කරන්න...

Add a Gadget මත කරන්න...


HTML/JavaScript යන්න Click කරන්න...


එයට ඔබ ඉහත දී Copy කරගත්   Code එක Paste කරන්න...දැන් එය Save
කරගන්න...

Save arrangement Click කරන්න...


දැන් ඔබගේ බ්ලොග් අඩවියට Online Visitors Tab එක ඇඩ් වී අවසානයි...බ්ලොග්
එක View කර බලන්න...
Share on Google Plus

About Thanuja Janakantha

මෙම පාඩමේ සියලුම අයිතිය Cyber Teach Zone බ්ලොග් අඩවිය සතුය.සියලුම ආකාරයේ පිටපත් කිරීම්,විකිණීම්,ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන වල ප්‍රදර්ශණය කිරීම් හෝ වෙනත් කිසියම් හෝ අයුරකින් කතු හිමිකම් වලට හානිවන ලෙස බාවිතා කිරීම අන්තර්ජාතික කතුහිමිකම් නීතිවලට අනූව සපුරා තහනම් වෙයි.
  Blogger Comment
  Facebook Comment

3 comments:

 1. http://coopersdivertimento.com/secret-algo-bot-review/


  Binary options trading is quickly becoming known by many as being one the simplest ways to make money easily and over short periods of time. Investors can use various strategies to increase their earnings, and one of them is the 'one touch' strategy. This is a basic binary trading strategy that can be used by new or less-experienced traders. Here are five tips on how to successful at trading one touch binary options.

  http://nytransguide.org/secret-algo-bot-review/

  ReplyDelete