සැකසහිත වෙබ් අඩවි වලට පිවිසීමට තාවකාලික E-mail එකක් සාදා ගනිමු.


අප අන්තර්ජාල භාවිතයේදී විවිධ වෙබ් අඩවි වලට පිවිසීමට සිදුවෙනවා...නමුත්
සමහර වෙබ් අඩවි වලට පිවිසීමට අපගේ E-mail Address එක
ඔවුන් විසින් ඉල්ලා සිටිනවා...එහෙයින් එම අඩවිය අප නොදන්නා අඩවියක් වුවහොත්
අපගේ E-mail එක එයට ලබාදීම තරමක් අනතුරුදායකයි නේද?

එවැනි සැකසහිත වෙබ් අඩවි වලට පිවිසීම සදහා අද හදුන්වා දෙන්නේ තාවකාලික
E-mail Address සාදාදෙන වෙබ් අඩවියක්...මෙම E-mail Address
එක රදා පවතින්නේ විනාඩි 10 ක් පමණයි...

පහත ලින්කුව මගින් වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න...මෙමගින් ලබාදෙන ඊමේලය විනාඩි 10 ක් පමණක් ක්‍රියා කල ද අපට අවශ්‍ය නම් එම කාලය
දීර්ඝ කිරීමටද මෙම වෙබ් අඩවිය අවස්ථාව ලබා දේ...Share on Google Plus

About Thanuja Janakantha

මෙම පාඩමේ සියලුම අයිතිය Cyber Teach Zone බ්ලොග් අඩවිය සතුය.සියලුම ආකාරයේ පිටපත් කිරීම්,විකිණීම්,ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන වල ප්‍රදර්ශණය කිරීම් හෝ වෙනත් කිසියම් හෝ අයුරකින් කතු හිමිකම් වලට හානිවන ලෙස බාවිතා කිරීම අන්තර්ජාතික කතුහිමිකම් නීතිවලට අනූව සපුරා තහනම් වෙයි.