අපේ Wifi වලින් හොරට Internet යන අය අල්ලගමු.


Internet යන්න  දැන් ‍ගොඩක් අය භාවිතා කරන්නෙ Wifi රවුටර්...ඔය අතරෙ අපේ
Wifi Use කරල තව අයට Internet යෑමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා...ඒ වගේ අයව
අල්ලගන්න මේ හරහා පුලුවන්...

මේක පොඩි Software එකක්...

මෙතනින් Download කරගන්න...

https://www.softperfect.com/products/wifiguard/වයිෆයි වලට පාස්වර්ඩ් දැමීමේ හැකියාවක් තිබුනත් හැකර්ලට ඒ පාස්වර්ඩ් කඩලා Internet
යෑමේ හැකියාවක් තියෙනවා...එම පරිගනක IP Address මගින් මේ මෘදුකාංගය හරහා හදුනාගන්න
පුලුවන්...
Share on Google Plus

About Thanuja Janakantha

මෙම පාඩමේ සියලුම අයිතිය Cyber Teach Zone බ්ලොග් අඩවිය සතුය.සියලුම ආකාරයේ පිටපත් කිරීම්,විකිණීම්,ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන වල ප්‍රදර්ශණය කිරීම් හෝ වෙනත් කිසියම් හෝ අයුරකින් කතු හිමිකම් වලට හානිවන ලෙස බාවිතා කිරීම අන්තර්ජාතික කතුහිමිකම් නීතිවලට අනූව සපුරා තහනම් වෙයි.